Milton Avery Works

Milton Avery, Three Vases, 1955

Milton Avery
Three Vases, 1955
oil on canvas
44 x 24 in / 111.8 x 61 cm
18 
of 23
Close

Search