• Yves Dana, Aux origines, 2023 Yves Dana, Aux origines, 2023 Labrador granite 20 1/2 x 31 1/2 x 19 3/4 in / 52 x 80 x 50 cm
  • Yves Dana, Ainsi la nuit, 2022 Yves Dana, Ainsi la nuit, 2022 polychrome basalt 32 3/4 x 17 x 9 in 83 x 43 x 23 cm
  • Yves Dana, Pierre au firmament, 2022 Yves Dana, Pierre au firmament, 2022 Sinaï white limestone 110 1/4 x 10 1/4 x 15 3/4 in / 318 x 26 x 40 cm
  • Yves Dana, Stèle, 2007 Yves Dana, Stèle, 2007 polychrome Neugruen granite 47 1/4 x 5 7/8 x 2 3/4 in / 120 x 15 x 7 cm
  • Yves Dana, Conversation secrètes II, 2003 Yves Dana, Conversation secrètes II, 2003 bronze 17 3/4 x 14 1/4 x 22 1/2 in / 45 x 36 x 57 cm
  • Yves Dana, Stèle III, 1996 Yves Dana, Stèle III, 1996 bronze 43 3/8 x 5 7/8 x 7 7/8 in / 110 x 15 x 20 cm
Close

Search